ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΞΗΣ

Η τάξη αποφοίτησης είναι μια ήπια προετοιμασία για την επόμενη σχολική εμπειρία. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μάθουν μέσω πειραματισμών και δεξιοτήτων ζωής. Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν την έρευνα ως βασική μέθοδο μάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους καθώς και με τους δασκάλους οι οποίοι ενθαρρύνουν ενθαρρύνουν την αυτο-έκφραση. Η έμφαση στις τέχνες, τη βιοτεχνία, τη μουσική και τον αθλητισμό αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της τάξης. Τα παιδιά ασχολούνται επίσης με έργα που δημιουργούν μια κουλτούρα κατανόησης και συμπόνιας που βασίζεται σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Οι καθημερινές υπαίθριες δραστηριότητες, οι εκδρομές στην ύπαιθρο και η εκμάθηση σε φυσικό περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών.

Ηλικία
4 - 5 Ετών

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

ΦΙΛΙΚΟΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ

ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η προσέγγιση της Reggio Emilia στηρίζεται στο παιχνίδι και αποτελεί εμπνευσμένη εκπαιδευτική μέθοδο παιδιών. Αγκαλιάζοντας τις αξίες του TGT δηλαδή την προσβασιμότητας και την ειλικρίνεια, θέλουμε να καταστήσουμε την υψηλού επιπέδου προσχολική εκπαίδευση διαθέσιμοι σε όλους. Το πρόγραμμα σπουδών μας έχει ως στόχο να αντιμετωπίζει το κάθε παιδί μεμονωμένα με το προσωπικό του στυλ μάθησης. Καλλιεργούμε τα παιδιά ολιστικά έτσι ώστε να αποκτήσουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση, ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες και καλή βάση σε γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. Με τον τρόπο αυτό, θέτουμε τις βάσεις για τη μελλοντική τους εκπαίδευση, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέτουμε τα θεμέλια για τις μελλοντικές επιτυχίες των παιδιών με αποδεδειγμένες μεθόδους

  • Παιχνίδι, δημιουργικότητα, φαντασία.
  • Ελευθερία κινήσεων για πειραματισμούς, επιτυχία και αποτυχία.
  • Μέθοδος διδασκαλίας βασισμένη στη διερεύνηση.
  • Ενθάρρυνση αλληλεπίδρασης και αυτο-έκφρασης
  • Έμφαση στις τέχνες, στις κατασκευές, στη μουσική και στην άθληση.
  • Κουλτούρα κατανόησης: κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες.
  • Καθημερινές εξωτερικές δραστηριότητες στη φύση ως μέρος της διδασκαλίας.