ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΞΗΣ

Στην τελευταία τάξη του σχολείου γίνεται ήπια προετοιμασία για την επόμενη σχολική εμπειρία. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μάθουν μέσω πειραματισμών και δεξιοτήτων ζωής. Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν την έρευνα ως βασική μέθοδο μάθησης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κοινωνικοποιούνται με τους συνομηλίκους τους και με τους δασκάλους που τους  ενθαρρύνουν να εκφράζονται. Η έμφαση στις τέχνες, τη χειροτεχνία, τη μουσική και τον αθλητισμό αποτελεί σημαντικό κομμάτι αυτής της τάξης. Τα παιδιά ασχολούνται επίσης με δραστηριότητες που δημιουργούν μια κουλτούρα κατανόησης και συμπόνιας που βασίζεται σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Οι καθημερινές υπαίθριες δραστηριότητες, οι εκδρομές στην ύπαιθρο και η μάθηση στη φύση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διδακτέας ύλης και προσέγγισης.

Ηλικία
4 - 5 Ετών

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

ΦΙΛΙΚΟΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ

ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η προσέγγιση Reggio Emilia στηρίζεται στο παιχνίδι και αποτελεί εμπνευσμένη εκπαιδευτική μέθοδο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αγκαλιάζοντας τις αξίες του TGT, δηλαδή την προσβασιμότητα και την ειλικρίνεια, θέλουμε να καταστήσουμε την υψηλού επιπέδου προσχολική εκπαίδευση διαθέσιμη για όλους. Το πρόγραμμα σπουδών μας έχει ως στόχο να αντιμετωπίζει το κάθε παιδί ατομικά με το προσωπικό του στυλ μάθησης. Καλλιεργούμε τα παιδιά ολιστικά έτσι ώστε να αποκτήσουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση, ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες και καλές βάσεις στη γραφή, ανάγνωση και αριθμητική. Με τον τρόπο αυτό, θέτουμε τα θεμέλια για τη μελλοντική τους εκπαίδευση, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θέτουμε τα θεμέλια για τις μελλοντικές επιτυχίες των παιδιών με αποδεδειγμένες μεθόδους

  • Παιχνίδι, δημιουργικότητα, φαντασία.
  • Ελευθερία κινήσεων για πειραματισμούς, επιτυχία και αποτυχία.
  • Μέθοδος διδασκαλίας βασισμένη στη διερεύνηση.
  • Ενθάρρυνση στην κοινωνικοποίηση και στην έκφραση.
  • Έμφαση στις τέχνες, στις κατασκευές, στη μουσική και στην άθληση.
  • Κουλτούρα κατανόησης: κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες.
  • Καθημερινές εξωτερικές δραστηριότητες στη φύση ως μέρος της διδασκαλίας.